AKTUALITA - svářečka PPC 315 patrně už je to poslední kus

Aktuální rozloučení s PPC 315

Tento kus bude patrně prodán, zájemce o něj mne přiměl, abych jej "oživil" nachystal k prohlídce.

Uvidíme

Na obrázcích vidíte ono zařízené př poslední zkoušce před prodejem

                               -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          !!!! Prodáno !!!

loading