EKOLOGEM proti své vůli

Celý svět bije na poplach:  EKO, EKO, EKO ..... a zatím jsme se zmohli na sklednice na mléko a "rozdávají"  se emisní povolenky

Kluci v eurozóně zatím jen uvažují, že by výrobky měly mít delší životnost než-li 5let a navíc by měli být opravitelné.

To ovšem naráží na ZISK. Ten se musí chtě nechtě točit, jinak by hrozil KRACH. Jenže výrobek jehož trvanlivost či opravitelnost by vydal na cca 50let to by byla EKONOMICKÁ  anarchie. Kdo by jinak spotřeboval tolik mědi, hliníku, železa ap. surovin? Jak by se potom, ta na hlavu postavená a PROTIEKOLOGICKÁ ekonomika mohla udržet?

NE, NE, NE to se musí tak ještě cca 10 až 20let promýšlet a před nějakým lepším závěrem, rychle prodat emisní povolenky a hijé do EKOLOGICKÉHO RÁJE. 

Slečna GRETA - ta slavná bojovnice za EKO - nechodila a zdá se, že se to zalíbilo i dalším, v pátek do školy a dostalo se jí světového věhlasu co by aktivistky zatím co já, já jsem do školy v pátek chodil a pamatuji i soboty,  tak jsem došel k závěru, že i když nejsem aktivistou, tak se nějak přihodilo, že jsem se stal EKOLOGEM  proti své vůli.

Jak jsem se stal EKOLOGEM proti své vůli???

Jak jsem psal již výše, chodil jsem do školy v pátek dokonce i v sobotu. Nebyla to extra  životní výhra, a tehdejší východní svět byl z dnešního pohledu zvláštní až bizardně zvláštní, co se týče možností. 

Myslím jako technik a dívám se na věci z mého pohledu a tudíž se nezabývám politickou, ekonomickou či lidskou stránkou věci bývalého ani nynějšího společenského zřízení.

Už jen z letmého pohledu žití musím konstatovat, že 70 až 80 let našeho žití, je jen velmi krátká epizoda na to, abych se těmito asociálními momenty zabýval.

JDE PŘEDEVŠÍM O TECHNIKU a dnes propagovanou EKLOGICKOU či uhlíkovou stopu a k tomu ještě přistupuje, tak vehementně diskutovené, oteplení planety.

Problematice techniky, která končí na šrotovišti, aniž by musela, to je téma jemuž chci věnovat několik minut svého života. 

Po roce 1990 jsem měl možnost porovnání a dnes jasně vidím, co se odehrává na technické scéně. Já bych si toho ani nevšímal, nic mě potom není, ale když slyším a čtu nebo dokonce sleduji v televizním pořadu jak tu MNOZÍ BEČÍ NAD EKOLOGIÍ CELÉHO SVĚTA  tak mě to nedá.

Já jsem již na základní škole i v pátek, slýchal při výuce fyziky mnohé poznatky o fyzikálních vlastnostech kovů a materiálů.

Na okraj:

dnešní mnohý středoškolák, ještě ani ve druhém ročníku střední školy NEVÍ, jak se vyrábí elektřina v klasické elekrárně /myslím princip/ o tom ostatním patrně ví ještě méně /ale co, má v kapse google/

Tak, když si představím zařízení, v mém případě svářečku, která váží cca 300kg vyrobená někdy v sedmdesátých či osdesátých letech min. století, v níž podíl mědi je cca 60% a dalších 20% tvoří křemíkový plech a zbytek jsou různé rámy, kola, motory a pomocné prvky, které jsou nezbytné pro chod zařízení, potom se ptám, kolik ENERGIE  a kolik EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE TO STÁLO, takové zařízení vyrobit.

PATRNĚ 100% , ale již před 50 lety

NA OBHAJOBU TAKOVÉHO SOC. VÝROBKU MUSÍM ŘÍCI: 

byl to sice jiný svět a mnozí z Vás ještě nebyli ani v plánu u mámy a táty, ale EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ byla stejná jako je dnes a při výrobě nového zařízení. Jenže, dnes se z EKO stal byznys, posvěcený politickými kroky.

Tedy k věci:

KDYŽ ROZDĚLÁTE , VYSEPARUJETE, ODVEZETE, ROZTAVÍTE a z VYTAVENÉHO INGOTU vyrobíte PLECH - DRÁT -  A DALŠÍ POUŽITELNÝ MATERIÁL pro výrobu nového stroje, tak uvažte:

50 let zařízení pracovalo a jen se udržovalo, sem tam opravovalo a nadělalo hodně práce. Zařízení pracovalo na svařencích od tanku až po berličku pro chromého, to vše po dobu padesáti let zvládalo.

PADESÁT LET  to je doba po kterou zařízení nevyprodukovalo žádné znečištění ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  po kterém dnes tak bažíme a kvůli kterému nechodí někteří do školy....

Vraťme se k výrobě stroje:

 už jsme  separovaný šrot zpracovali a máme ten potřebný materiál k další výrobě nového zařízení. Budeme vyrábět nové zařízení. Jenže TO UŽ NEBUDE TAK ROBUSTNÍ A UNIVERZÁLNÍ, neboť zde nastupuje EKONOMIKA, to je to, co udává směr vývoje a abych nebyl tak příkrý, tak my z toho materiálu vyrobíme ne jedno zařízení, ale tři nové. Vidíte, to je ta úžasná věc, ten pokrok, jak o něm sní lidstvo, ze starého  jednoho kusu vyrobíme tři nové HA HA, kam se na nás hrabe minulost!!!

Mezi tím stále stojí Gréta před nějakým parlamentem a svět čučí

Proč tam stojí, proč protestuje? Přece tři je více jak jedna!!

Jo, milí šohajové, ten starý stroj, kterým jste opovrhli a který by nás všechny přežil a pracoval by dalších 50let, jste pro růst EKONOMIKY zavrhli, zlikvidovali a těšili jste jak pěkná EKONOMICKÁ číslíčka máme.

V čem tedy ten problém je, když tři jsou více jak jedna?

DOUŠKA:

šušká se mezi lidem, že aby se ekonomika točila a peníze byly v krásných číslech montují se do zařízení tzv. KAZÍTKA, propočítávají se materiály výrobků tak, aby životnost byla tak na pět let. Nevím, nikterak jsem to neověřoval, ale z toho co opravuji a udržuji usuzuji, že na tom něco může být. Někdy nevěřícně kroutím hlavou nad různými inovacemi, vylepšeními. Šetřílkového tohoto typu, JDOU PROTI spolehlivému chodu zařízení. A jsme u cíle.

Ze separátu vyrobíme tři nové, proč?

No přece nové nebude UNIVERZÁLNÍ nebude ROBUSTNÍ, tak musíme vyrobit tři nové, abychom pokryli potřebu technického trhu. No a za pět let, opět recyklace a následuje nová výroba.

A s ní nová EKOstopa a následně s tím nevzdělaná děcka, která musí burcovat parlamenty světa aby si všimly ......

NO JETSLI TO TO NENÍ ten pověstný EIN KESL... TAK já jsem ten pověstný čínský bůh legrace

Závěr:

Veškeré dnešní tzv. ekopostupy vlastně roztáčejí nové a nové ekozátěže.  Neboť  hysterická honba za nekončícím hystrickým ekonomickým růstem si to žádá. Veškeré zájmové kruhy včetně politických vlivů tlačí a tlačí na ekonomický růst a to bezohledu na dopad tohoto počínání. Hromadně se tedy "odsuzují" letité, provozu schopné výrobky do šrotu a na základě tzv. vytěžených materiálů se vyrábí nové, mnohdy záměrně s mizernou životností a mnohdy neopravitelností, jen aby se ekonomika točila.

TOMU SE ŘÍKÁ BOJ O ZÁCHRANU ZEMĚ.

Jen malý příměr:

pana Hitlera svého času dostal k moci kdo? On sám, děti, mládež, nemocní či staří?

NE.

Byli to VÁŽENÍ PÁNOVÉ v plné síle v KRAVATÁCH S MOCÍ ROZHODOVAT.

Za krátký čas musel být Norimberský proces, který vedli opět stejné KRAVATY.

Historie se opakuje:

DNES OPĚT JSOU KRAVATY U MOCI S MOŽNOSTÍ ROZHODOVAT.

Dnes, Greta stojí před KRAVATAMI, ony jí tleskají a zatím co tleskají a poslouchají emotivní proslovy "osvícených", mizí tuny a tuny funkčních a opravitelných zařízení ve šrotě. Potlesk musí trvat ještě nějakou dobu, neboť ekonomika si to žádá. EKOzátěž běží na plné obrátky a svět tleská Gretě, která do školy v pátek nechodí. NEŽ SVĚT GRÉTĚ DOTLESKÁ SPOLU S POTLESKEM ZMIZÍ I POSLEDNÍ STROJE, které mohly alespoň napomoci menší EKOzátěži. Až dozní potlesk povstane nějaká MOUDRÁ KRAVATA  A VYSLOVÍ PRAVDU O ZTRACENÝCH DNEŠNÍCH EKOMOŽNOSTECH a se svými kamarády dostane Nobelovu cenu za EKOLOGII a případně světový mír.

JINÝMI SLOVY:

JAKO V PŘÍPADĚ NÁSTUPU FAŠIZMU, TAK V PŘÍPADĚ EKOPOTÍŽÍ  SE NEDĚJE NIC. Patrně za pár let bude zase nějaký proces, ale již s nulitním výsledkem. Tak jako  mrtvým, žádný proces život nevrátil, tak to bude i v případném EKOprocesu - CO SE ZTRATILO A PROMARNILO UŽ NIKDO Z LIDÍ NEVRÁTÍ.

Tomu se říká DAŇ:

za CHAMTIVOST, LHOSTEJNOST, NEČINNOST, HLOUPOST ačkoli jsme mohli .....

výsledek:

EKONOMICKOEKLOGICKÁ SABOTÁŽ SVĚTA.

 S troškou zamyšlení a malým příspěvkem za záchranu toho, co by ještě mohlo sloužIt dalších 50let S MNIMÁLNÍ EKLOGICKOU ZÁTĚŽÍ, se pro dnes loučí 

ekolog proti své vůli

Zdeněk Štěpánek

loading