Jak jsme byli povoláni na opravu WTU 500

Dobrý den,

dnes se s Vámi podělím o zajímavou zkušenost s mojí konkurencí.

Mám mnoho konkurence, ale je to velmi dobře. 

 K příběhu:  

 Stalo se, že šéf jedné firmy v Brně Králově Poli objednal opravu WTU 500 a WTU 600 u konkurence. Firma se dostavila obě odvezla k opravě do své dílny.

Po čase je vrátila s tím, že jsou vadné silové transformátory. To je ovšem rána, proto že výrobce MEZ Brumov už není /podnik se podařilo úspěšně zlikvidovat / a tudíž zákazníkovi nastal problém.

Ovšem, jako problém to neviděla pohotová obchodně - servisní firma: ihned nabídla nová zařízení.

Zákazník však pojal podezdření, že něco není vpořádku a měl pravdu, dvě stejné závady dvou zařízení současně je velká náhoda a pohotovost s jakou přišla nabídka na nová zařízení byla pro něj signálem, že je něco shnilého ve státě ..... 

Zadal tedy na síti sítí do vyhledávače heslo WTU a pozval si nás k posouzení zařízení.

Bylo vysláno servisní vozilo, které je vybaveno pro opravy svářecích zdrojů. Jedna svářečka WTU 600 byla opravena na místě a vrácena zpět do výroby a druhá se odvezla k opravě do dílny, neboť byla tak poškozená svorkovnice silového transformátoru, že bylo nebezpečí  úrazu el. proudem.

Po výměně svorkovnice a opravě silového usměrňovače byla i tato vrácena zpět do výroby.

Závěr byl kladný, zákazník spokojen a my jsme dostali důvěru a od té doby opravujeme a opravujeme....

což odpovídá našemu mottu:    'dobrý servis ..... přítel Vašich svářeček'

 

Pěkný den a dejte pozor na svůj majetek

loading