Jak jsme opravili WTS 500

Dobrý den,

WTS 500 - výrobek ČKD Praha

je skutečně robustní výrobek socialistické doby. Prosím nepodceňovat, má svou technickou úroveň.

Byl jsem osloven známou brněnskou firmou, zda bych tento výkonný zdroj, WTS 500, neopravil. Při předání zařízení k opravě, však jsem si nemohl nevšimnout určité pochybnosti v hlase šéfa údržby. Proč byl tak neklidný jsem pochopil až později.

Zařízení je skutečně robustní a je vidět, že výrobce nechtěl nic podcenit. Od krytů, přes podvozek až k elektronickému řízení.

Vše provedeno s náležitou pečlivostí a rezervou.

V zařízení jsem zjistil, že v šestipulzním řízeném můstku nezapaluje jeden tyristor. Padlo podezdření na jednotku řízení pro výkonový můstek. Prověřením bylo shledáno, že tudy cesta nevede. Další podezdření padlo na tyristor i přesto, že polovodiče ČKD 'odcházejí' zřídka kdy.

Bylo nutné rozdělat podstatnou část zařízení, velké obavy mi dělal 'kastlík' v němž je umístněna řídící část. Jednotka je rozdělena na tři části a ty jsou zasouvány do základní desky s konektory. Obavy byly o spoje, které při stáří zařízení mohou být nespolehlivé, ale najít je, je skutečně výtvarná práce.

Naštěstí vše bylo jinak. Po dosažení přístupu k řízenému můstku mi bylo jasno a to nejen v tom kde je porucha, ale i proč byl šéf údržby původně tak nesvůj.

Závada byla jasná, už při pohledu na obnažený usměrňovací most. Někdo předemnou, asi moje hojná konkurence, tímto ji zdravím, při  opravě přiskřípla vodič mřížky tyristoru pod přítlačný držák tyristoru a tím znemožnili jeho funkci.

Z toho plyne, že zařízení bylo nefunkční již od poslední opravy. To také byla příčina, proč byl šéf tak neklidný při předávání WTS 500 do opravy.

On totiž zaplatil za opravu, která byla nedbale provedena a i když svářečka svářela díky své technické dokonalosti, tak svářeč byl stále nespokojen.

Chyběl mu ke spokojenosti jeden puls ze šesti a to svářeč určitě pozná

Tak to je další příběh se štastným koncem

pěkný den přeje

Zdeněk Štěpánek

loading