Plasma - řezačka kovů

řezání s takovým zařízením je radost. Radost a efektivita se zdvojnásobí, když máte člověka, který to s ní umí a dokonce si poradí s výpalky různých tvarů.

Jako TOP borec je ten jemuž není lhostejná spotřeba spotřebních materiálů /dýza. elektroda izolační díly/. Dokáže si poradit, když plasma podřezává, nebo když už je otvor v dýze tak velký, že nevyhovuje danému řezu.

Příběh této plasmy je zajímavý.

Můj věrný zákazník /tedy zatím věrný/ vlastní dvě plasmy ELETTRO 125 a PDX 85 tyto dvě pracují celá léta a já je tam udržuji silou vůle a přesvědčení. Zatím to pořád není problém - majitelé je pravidelně udržují.

Není tomu tak dlouho - firmě někdo dlužil peníze a tak dostali nabídku, ať si jako kompenzaci dluhu vezmou plasmu.

Byl to typ ELETTRO 155. Už plynule řízená.

Jak šel čas dali ji do provozu a úspěšně pálili. A jak ten čas plyne, tak se něco i stane.

PORUCHA - zařízení je nefunkční.

Přijel jsem hleděl a vidím, vypálená díra v plošném spoji řídící jednotky. Původně jsem si myslel, že nějaký žhavý kousek, ale DPS je v takovém místě a tak 'daleko', že je velmi nepravděpodobné, že by se až k ní dostal.

Tak jsem začal shánět podklady pro opravu.

Začal jsem u dovozce neochota a nemohoucnost se snoubila s naprostým nepochopením. Dovozce nemá údajně nic, ale nabídl mi, prodej jiné DPS za 23 000,--Kč + DPH. K čemu mně bude zakoupená DPS, když ji jsme schopni opravit? Jen problém toho poškození byla nečitelnost hodnot součástek. Zapůjčit ji taky nechtěl a obchodní podmínky také nedává. Že by mně alespoˇnafotili dobrou desku a vypálené součádstky popsali, kde - nic - nic.

Obrátil jsem se na výrobce v Itálii a tam mně odkázali na dovozce v Česku. Nechtějte po mně jméno té firmy. Je to velmi smutné - nic neumí a nic se učit nebudou - mají jen zastoupení a tom to je.

Další pátráním byl zjištěno, že ELETTRO a CEBORA používají stejnou DPS a to už byla veselejší zpráva.

Dovozce CEBORY DPS mněl na objednávku a zase za peníze atd.. Opět žádná pomoc.

Podoben té slepičce za známého příběhu jsem nakonec natrefil.  Na 'dobrého' pracovníka v jedné firmě, která také prodává CEBORU. Tento výlupek mněl pro mne hned dvě nabídky a v šuplíku tři řídící jednotky.

1. nabídka zněla na 14 000,--Kč při prodeji na 'papír' a nebo za 7000,--Kč ta samá DPS bez papíru a mohl jsem si vybrat ze tří kusů. Nabídka to byla krutá. Musel jsem se rozhodnout. Po optické prohlídce jsem došel k názoru, že jen jedna nevykazuje zásah pájkou a tudíž jsem se rozhodl pro ni.

Byla to koupě podobná zajíci v pytli.

Mám kolegu Dr. House - a proto že Hous je hlava otevřená, tak jsem mu dal tu zakoupenou DPS a tu vadnou, aby se na to podíval, vyhodnotil a následně vydal pokyny pro další postup.

Teď konečně jsme znali součástky, ale IO nebyl k sehnání. Tak jsem požádal Čínu o pomoc a tam se pomoc dostavila.

House vše posoudil a osadil nové součástky a při předání mne upozornil, že problém proruchy byl někde na vstupu a tudíž musím dát pozor, že v zařízení bude patrně další problém. Předesílám, že DPS byla opravována bez dokumentace a bez přítomnosti vlastního zařízen a baz jakékoli snahy pomoci od někoho jiného!!

Dějství druhé:

opravená DPS byla namontována a hledal se problém toho vstupu. Našel se.  Zahoření DPS způsobil ventilátor, který je dosti výkonný a nasává kde co a s tím i kovový prach a i když se obsluha snažila udržovat zařízení stlačeným vzduchem, na místo, kde je umítněna malá destička s potenciometrem se údržba nedostala.

Na obrázku vidíte celkem zbytečné otvory v místě knoflíku zadávacího potenciometru. Těmi to otvory byl nasát ten železný prach, co způsobil zkázu. Jak vidíte na obrázcích.

Opravit odzkoušet předat zákazníkovi

A JE TO - díky doktore

Příběh jedné plasmy je ukonce, na cestě za výsledkem jsme narazili na několi zajímavých momentů, ze kterých by bylo možné se poučit. Ale to v Česku asi nehrozí

Autor

loading