Problematika pneumatických bodovek

Sváření odporem - bodové sváření

- progresivní spojování kulatin, plechů, přivařování matic ap.

ponejvíce se používají pneumatická zařízení jenž se vyznačují vertikálním posuvem ramen s možností pomocného zdvihu pro založení vyššího svařence.

regulátor pneumatického okruhu zajistí konstantní tlak

elektronické řízení zabezpečí přesné časování pořípadě výkon zdroje

chladící kapalinový okruh zabezpečuje teplotní stabilitu zařízení a ochranu proti přehřátí

Zařízení vyráběná v BEZ Bratislava či ZEZ Hořice, byla vždy vyhlášená, stabilní zařízení, která přes svůj věk slouží na mnohých dílnách dodnes.

Zde je dobré vyzdvihnout masivní konstrukci a odolnost transformátorů.

Ramena těchto zařízení jsou dokonale nosná.

Elektronické řízení je dostačující. Moderní zprocesorové řízení je bezporuchové.

Změnu jenotky řízení z původního na procesorové lze jen doporučit!

loading