Soft start pro KS 200, KS 250, KS 250R

svářečka KS 200, KS 250, KS 250R - výrobky ČKD Praha.

MAJITELE STÁVAJÍCÍ I BUDOUCÍ UBEZPEČUJI, ŽE SPUSTIT TATO ZAŘÍZENÍ NA DOMOVNÍM JISTIČI 20A/B JE MOŽNÉ JEN TEHDY, OPATŘÍTE-LI VAŠI SVÁŘEČKU KSxxx 'SOFT STARTEM'  A BUDETE BEZ PROBLÉMŮ SVÁŘET.

Co proto udělat? Vymontovat jistič a zaslat jej k nám a my jej upravíme pro měkký start stroje.

Vymontovat jistič ze stroje není žádná zábava, podobně i zpětná motáž, pokud si netroufáte svěřte motáž nám.

CENU najdete zde: KS - jistič SOFTstart

Dotazy zde:  tel.: 603 53 10 32

loading