WTU 200,WTU 315, 500

WTU 200, WTU 315, WTU 500, WTU 315.34

výrobce MEZ Brumov - svou koncepcí nepřekonatelné zdroje ve své kategorii.

Přežívají mezi námi jen proto, že jejich vinutí je hliníkové - tudíž není zájem šrotařů

 WTU - zařízení, při použití v běžné občanské síti, potřebují tzv,měkký start - SOFTspínač viz: soft pro WTU

 Ovládání WTU xxx - více jak jednoduché - viz obrázek:

Přední panel:

- vlevo - hlavní spinač

- uprostřed - knoflík pro zadání požadovaného proudu

- vpravo - přepinač - dálkové místní - konektor externího regulátoru

Dálkové ovládání:

DR 20, DS 20, DP 20

Doplňkové zařízení TIG 20 a TIG 30, pro sváření metodou TIG

WTU 200 - půlřízený tyristorový most 

parametry:

DZ 60% ......... 200A

DZ 100% ........160A

napájení 2x 400V

WTU 200 doznalo několik změn vnitřního zapojení - zejména v pomocném zdroji

a jednotce řízení

Pomocný zroj má za úkol zvýšit zapalovací napětí pro snadnější 'chycení' oblouku. Po zapálení oblouku nemá na sváření již další vliv 

WTU 315 - šetipulzní celořízený tyristorový most

dnes málo časté byl to počáteční výrobek řady WTU

tří desková jednotka řízení - nepohodlně umístněná, vedle, uvnitř zdroje, 3 síťové pojistky!!!

Parametry:

DZ  60%  .......... 240A

DZ 100% ............315A

napájení 3x400V

WTU 315.1

vše stejné jako u WTU 315 jen:

jednotka použitá jednodesková tzv. 'tříkonektorová' /používaná též v ZU 315/.

pod jednotkou je umístněno šest pojistek

WTU 315.3 - třífázový půlřízený most

Parametry jako WTU 315

tento zdroj doznal největších změn:

- řídící jednotka 

- pomocný zdroj viz výše

 

Dále existují modifikace:

WTU 315.31, WTU 400, WTU315.36LED

 

WTU 315.34 - možnost připojení podavače MIG

Parametry jako u WTU 315

Pro sváření metodou MIG/MAG je na pravém boku zařízení je umístněna krytka pod níž je umístněna šroubovací svorkovnice jejíž propoje je třeba dát do polohy odpovídající systému MIG.

WTU 500, WTU 600

ovládání a možnosti jako u WTU 315.3

 Parametry:

DZ  60%  ......................  500A

DZ 100% ......................  360A

loading