Bodovky

Sváření odporem, odporové sváření, bodové sváření, sváření na tupo.

efektivní metoda pro sváření drátěných sítí, přivařování matic apod.

pro dosažení potřebného efektu je použito velkého proudu, při nízkém napětí, za působení přítlačné síly při vhodně zvoleném čase.

Jak dojde k vlastnímu sváru:

Styčné plochy svařence mají v místě dotyku relativně velký odpor, tedy alespoň pro daný proud. V místě kontaktu se průchodem el. proudu vytvoří teplo, které nataví svařenec v bodě styku tak, že se za účasti přítlačných sil kovy spojí. 

Jak jednoduché, avšak v praxi někdy ošidné sváření.

Sváření odporem vyžaduje tyto fáze:

1/ přítlačná síla - sevření ramen - svařenec je k sobě tlačen silou styku

2/ průchod proudu - čas

3/ dotlak svařence v bodě sváru -  působení síly do taveného materiálu     způsobí spojení kovů

4/ čas klidového sevření tzv. kování - spojené lázně roztavených materiálů

ztuhnou v jeden celek

5/ konec sváření - rozevření ramen - uvolnění svařence

Pokud se postup nedodrží nastávají většinou potíže

Mechanika a pneumatika svářecích zdrojů - bodovek

Nožní bodovky: 

jsou opatřeny nožní pákou, pomocí níž se uvede do chodu pružina či soustava pružin. Tyto pak provedou mechanické pohyb ramen za účelem spojení svařenců.

Nastavení takovéhoto zdroje vyžaduje zkušenosti a znalosti mechaniky bodovky.

Pneumatické bodovky:

 zde se proces sváření uvádí do pohybu nožní šlapkou popřípadě obouručním tlačítkem. Pneumatická soustava zabezpečuje pohyb ramen pomocí pneumatického válce a soustavy pneumatických ventilů.

Pro každou bodovku či bodovací lis platí: hroty usazené v ramenech /upínací kužel/ je nutno udržovat v místě uložení v čistotě a mechanicky dobře upeněné. Zvláště u vodou chlazených zařízen!!!

POPIS jednotky řízení tzv. 'KUFR':

PROGRAMÁTOR čas:

T1 - sevření ramen svařence přítlačná síla svírá svařenec

T2 - zvýšení přítlačné síly po dobu sváru 

T3 - svár - počet period /20ms/per/

T4 - sevření svařence po skončení sváru

T5 - nastavení pauzy mezi jednotlivými body čas se nastavuje pomocí palcových přepinačů 'mini digit'. Reálný čas se zde odvozuje od síťového kmitočtu 50Hz tj 1per = 20ms.

přepinače izostat:

'blesk' - spínačem nastavujeme funkci s nebo bez proudu

'dvě kolečka nad sebou' švové sváření - používá se ve spojení se speciálním přípravkem jehož pomocí se vytváří 'šev'

'tři tečky' - při sešlápnutí povelové šlapky spustíte řadu bodů

'jedna tečka' -,,-             -,,-               jeden bod

JEDNOTKA VÝKONU: Potenciometrem ovládáme výkon zdroje cca od 30% do 100% výkonu bodovky otvor pro šroubovák je určen k nastavení 'cosfí' (nechte na odborníkovi) s nastavením souvicí i dioda LED

PANEL BLOKOVÁNÍ - hlídá tepelné poměry ve zdroji a chlazení v případě rozsvícení LED se blokování odblokuje červeným tlačítkem.

Na obrázku vidíte i popsaný panel

Často tento starší model řízení nahrazujeme novým typem opatřeným procesorem

loading