ČASTÁ OTÁZKA : LZE???

PŘEDESÍLÁM PÍŠI O KLASICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TYPU WTU, ZU, UTA.... klasické trafa 50 Hz

Častá otázka:

.....je možné svářečku, která sváří OBALOVANOU ELEKRODOU upravit  tak, aby svářela jako svářečka CO2, kdybych k ní dodal podavač drátu?......
 

Jednoduše lze věc shrnout jedním slovem 'NELZE'.

tedy rozumnějte - amatérsky jen tak něco "udělat" a ono to......

/Výjimka přesto existuje KS 350, WTU 315.34MIG, KS 250/

Přesto, bych asi velmi rozzlobil, mnohé, mě utajené, odborníky a určitě by mě donesli ukázat nějaké to UDĚLÁTKO, které by moji větu zbouralo.

Aby to z mé strany nevyznělo, že by to nešlo, tak to by nebyla pravda. Jde mnoho věcí. Je to však o ekonomice. Dnes je velká i cenově dostupná nabídka zařízení, která splňují technické i cenové požadavky zákazníků - NIC PROTI KUTILŮM

Jak už jsem někde psal:
.....' Není špatného nákupu, je jen špatného výběru.'.............

 

Pro úplnost osvětlím jak fugují zařízení MMA a MIG/MAG:

Sváření obalovanou elektrodou -metoda MMA:

Na konci elektorody mezi jí a svařencem se dotykem 'natáhne ' oblouk a ten hoří při určitém napětí tak, aby tavený materiál tzv. neshořel, tedy nezoxidoval, vytváří se při hoření oblouku z obalu elektrody ochranná atmosféra. Ta ochrání jak materiál přídavný, tak vlastní tavenou lázeň svařence před oxidací.

Z důvodu, že by elektroda mohla hořet nekontrolovaně, je třeba dodávat do oblouku jen tolik proudu, kolik je potřeba pro danou elektrodu a svařenec.

Jinými slovy, je potřebné do materiálu dostat patřičné množství tepla tak, aby se dané materiály mohly spojit či promíchat - odborníci prominou - učitě by požily odbornější výrazy.

TEDY SVÁŘEČKY MMA JSOU REGULOVATELNÉ ZDROJE PROUDU

 

Sváření v ochranné atmosféře metodou MIG/MAG:

Z hořáku svářecího poloautomatu je přiváděn drát ke svařenci a tento drát je již obklopen ochrannou atmosférou, která opět chrání materiál před oxidací.

Napětí zdroje a posuv drátu jsou funkcí svářecího procesu tzv. zkratového přenosu.

Zkratový proces je množství po sobě jdoucích zkratů, kdy drát narazí na svařenec, nato uhoří a proto že posuv drátu do svařence je kontinuelní, tak opět narazí na svařenec a opět uhoří.

Pokud množství posouvaného drátu odpovídá zvolenému napětí, potom nastane požadovaný proces vhodný k vlastnímu sváření.

Opět, aby mně někdo nevytkl - existuje i tzv. 'sprchový' přenos. V zásadě princip je stejný, ale vyšší napětí na oblouku a menší posuv drátu má zapříčinu, že se dodávaný drát v podstatě, při výletu z průvlaku pod velkou energií 'rozpráší' - opět odborníci, nezkolabujte nad mým vyjádřením - a v ochranné atmosféře Ar+ CO2 se dostane do lázně svařence.

Každý způsob má své. Cílem je jedno: spojit co nejlépe dva kovy.

TEDY SVÁŘEČKY MIG/MAG JSOU REGULOVATELNÉ ZDROJE NAPĚTÍ

 

Shrnutí:

Pokud jsem snad zvolil nevhodnou terminologii, či jsem nevysvětlil věc dostatečně, potom se omlouvám píši tak, jak to cítím a jak si myslím, že i laik, takto problematiku popsanou, může pochopit.

Štěpánek

loading