CO TO JE DOHOŘENÍ drátu

Dohoření někdo říká uhoření drátu při skončení sváru.

Problematika:

Při sváření v ochranné atmosféře nekonečným drátem je potřeba při skončení procesu zastavit drát tak, aby se přídavný drát nezatavil do lázně svařence popřípadě nezatavil do průvlaku v hořáku.

Proč tento problém vzniká:

v technických pomínkách, které má konstruktér .............................. 

loading