CO TO JE DOHOŘENÍ drátu

Dohoření někdo říká uhoření drátu při skončení sváru.

Problematika:

Při sváření v ochranné atmosféře nekonečným drátem je potřeba při skončení procesu zastavit drát tak, aby se přídavný drát nezatavil do lázně svařence popřípadě nezatavil do průvlaku v hořáku.

Proč tento problém vzniká:

je to dáno časovým sledem ukončení svářecího procesu po daném povelu svářeče z ovladače pro ukončení procesu.

Tuto problematiku musí projektant regulátoru chápat a respektovat. V technickém zadání, které konstruktér dostane, se musí na tento jev pamatovat. V některých případech to konstruktér vyřeší tím, že ukončení sváru nadefinuje do ovládací elektroniky tzv. "natvrdo", v mnohých případech je ovladač tohoto dokončení vyveden na přední panel svářečky, v jiném případě, alespoň je možné toto ukončení umožní optimalizovat trimr umístěným na DPS.

loading