INVERTOR A CENTRÁLA

Invertor a centrála

První zásada - přesvědčte se, zda výrobce souhlasí s tím, aby jeho výrobek byl provozován na centrále

Druhá zásada - volte centrálu pokud možno s co nejvyšším výkonem cca 1,5x vyšším než je maximální příkon svářečky.

Třetí zásada - je -li to možné snažte se, aby na centrále nebyla po dobu sváření žádná jiná zařízení, nebo alespoň ta která   

                       nemají kolísavý odběr např. osvětlení - to má stabilní odběr.

 

Trochu laické teorie:

problematika spřažení elektrocentrály a invertoru spočívá v tom jak zařízení pracují.

Invertor odebírá ze sítě / z centrály /  proud:

 a/ který se pohybuje od nějakého minima, které je potřeba k udržení chodu stroje tj několi málo ampér to je při chodu ' naprázdno '

b/  při sváření například 100A se bere z centrály cca 10A i více záleží na provedení zařízení 

c/  ' špičkový ' kdy například se přilepí elektroda / pokud vyloučíme veškeré možné ochrany/ ve špičce

loading