KITin 150 a 150LA

KIT 150 klasický invertorový zdroj

Zdroj stejnosměrného proudu pro použití bazické elektrody o průměru až 3,15mm

Parametry:

DZ 100%   ....... 125A

DZ  60%  ..........140A

 

KITin 150tig LA

Parametry stejné jako KITin 150, ale je vybaven tzv. dotykovým tigem. V případě 150tig LA se wolframovouelektrodou 'neškrtá' o svařenec, nýbrž doknutím se materiálu a  oddálením elektrody ze svařence natáhne se oblouk. Takto KITin 150tig LA se chová velmi šetrně k používanému wolframu.  

Pro nastavení parametrů je na čelním panelu umístněn přehledný nastavovací 'graf'. Doplněný o displej, který číselným údajem informuje obsluhu o zadávaném parametru.

loading