ZDENĚK ŠTĚPÁNEK ///

logo.png
top.png

CO TO JE DOHOŘENÍ drátu

Dohoření někdo říká uhoření drátu při skončení sváru.

Problematika:

 při sváření v ochranné atmosféře nekonečným drátem je potřeba při skončení procesu zastavit drát tak, aby se přídavný drát nezatavil do lázně svařence popřípadě nezatavil do průvlaku v hořáku.

 

Proč tento problém vzniká:

v technických pomínkách, které má konstruktér ..............................