PP315 - zdroj

Zdroj je opatřen plechovou šroubovanou skříní bez rámu.

Na předním čele se nalézá analogový votmetr a ampérmetr provedené MP 80.

V zadním části je prostor pro plynovou láhev, která se upevňuje řetízkem do držáku lahve. Tři silové svorky Z 400 jsou přípoje pro zemnící kabel a dvě pro kladný pól zdroje pro propojení s podavačem. Kladná silový výstup je zozdělen na svorku + a na svorku +R.

Svorka +R je připojena přes předřadný odpor a mění charakteristiku zdroje. Doporučuji vyzkoušet která svorka se pro danou situaci hodí lépe

Při zapojování vidlice 3x 400V je nutno dodržet sled fází, aby byla zabezpečena správná funkce zdroje.   

loading