Princip funkce

Sváření odporem, odporové sváření, bodové sváření, sváření na tupo.

TAKTO RŮZNĚ SE TENTO ZPŮSOB SVÁŘENÍ NAZÝVÁ

metoda vychází z pricipu, že průchod elektrického proudu způsobuje vznik tepla.

Pro dosažení potřebného efektu je použito velkého proudu, při malém napětí, za působení přítlačné síly při vhodně zvoleném čase.

Jak dojde k vlastnímu sváru:

V místě kontaktu se průchodem el. proudu odevzdá teplo, které umožní spojení v bodě styku za účasti přítlačných sil. 

Jak jednoduché, avšak v praxi někdy ošidné, sváření.

Sváření odporem vyžaduje tyto fáze:

1/ přítlačná síla - sevření ramen - svařenec je k sobě tlačen silou styku

2/ průchod proudu - čas

3/ dotlak svařence v bodě sváru -  působení síly do taveného materiálu     způsobí spojení kovů

4/ čas klidového sevření tzv. kování - spojené lázně roztavených materiálů ztuhnou v jeden celek

5/ konec sváření - rozevření ramen - uvolnění svařence

Pokud se postup nedodrží nastávají většinou potíže

Mechanika a pneumatika svářecích zdrojů - bodovek

Nožní bodovky: 

jsou opatřeny nožní pákou, pomocí níž se uvede do chodu pružina či soustava pružin. Tyto pak provedou mechanické pohyb ramen za účelem spojení svařenců.

Nastavení takovéhoto zdroje vyžaduje zkušenosti a znalosti mechaniky bodovky.

Pneumatické bodovky:

 zde se proces sváření uvádí do pohybu nožní šlapkou popřípadě obouručním tlačítkem. Pneumatická soustava zabezpečuje pohyb ramen pomocí pneumatického válce a soustavy pneumatických ventilů.

Pro každou bodovku či bodovací lis platí: hroty usazené v ramenech /upínací kužel/ je nutno udržovat v místě uložení v čistotě a mechanicky dobře upevněné. Zvláště u vodou chlazených zařízen!!!

POPIS jednotky řízení tzv. 'KUFR':

PROGRAMÁTOR čas:

T1 - sevření ramen svařence přítlačná síla svírá svařenec

T2 - zvýšení přítlačné síly po dobu sváru 

T3 - svár - počet period /20ms/per/

T4 - sevření svařence po skončení sváru

T5 - nastavení pauzy mezi jednotlivými body čas se nastavuje pomocí palcových přepinačů 'mini digit'. Reálný čas se zde odvozuje od síťového kmitočtu 50Hz tj 1per = 20ms.

přepinače izostat:

'blesk' - spínačem nastavujeme funkci s nebo bez proudu

'dvě kolečka nad sebou' švové sváření - používá se ve spojení se speciálním přípravkem jehož pomocí se vytváří 'šev'

'tři tečky' - při sešlápnutí povelové šlapky spustíte řadu bodů

'jedna tečka' -,,-             -,,-               jeden bod

JEDNOTKA VÝKONU: Potenciometrem ovládáme výkon zdroje cca od 30% do 100% výkonu bodovky otvor pro šroubovák je určen k nastavení 'cosfí' (nechte na odborníkovi) s nastavením souvicí i dioda LED

PANEL BLOKOVÁNÍ - hlídá tepelné poměry ve zdroji a chlazení v případě rozsvícení LED se blokování odblokuje červeným tlačítkem.

Na obrázku vidíte i popsaný panel

Často tento starší model řízení nahrazujeme novým typem opatřeným procesorem

loading