Soft start - kdy nepomůže

Soft start - měkký start - softspínač pro transformátorové svářečky A NEJEN PRO NĚ

 


 

ČTĚTE --- POZOR - kdy je softspínač neúčinný - častá otázka  ---- ČTĚTE

softstart je vhodný tam, kde při zapnutí zdroje je vybaven jistič v rozvaděči  (svářečku opatřenou softspínačem spustíte i na jističi 16A/B), ale

pokud svářečka vybavuje jistič při sváření potom:

a/  je jistič 'slabý' a bude jej nutno posílit

b/ pokud to nepomůže, potom tady žel softstart nepomůže

PROČ tomu tak je? - trocha laické teorie

SOFTstart - MĚKKÝ start - lépe: je spínač, který zmaří enegetickou špičku, vznikajíci vlivem přechodového jevu vznikajícím na indukčním zařízení ve chvíli připnutí zařízení na rozvodnou síť.

Tato špička vzniká i při každém zapálením oblouku, většinou bývá tento jev podstatně slabší.

(PROČ: každý dotek elektrody je v zásadě mžikovým zkratem, který vyvolá opět přechodový jev, který už je energeticky jiný ale přesto vzniká. Jeho velikost a následná odezva do sítě je dána konstrukcí zařízení)

JAK ZJISTIT JAK JE NA TOM VAŠE ZAŘÍZENÍ:

1: Zapojte zařízení do sítě a zapnete hlavní spínačem - vypadl jistič? ANO

2: Nechte zapnutý hlavní spinač a zkuste zapnout zařízení vypadlým jističem, když se to podaří, potom zkuste svářet pokud jistič při sváření nevypadne, potom je soft start vhodný

3: V případě nejasností volejte: 603 53 10 32


 

Snahou konstrukce bylo:

1/ co nejjednodušší zařízení pro spouštění indukčních zařízení, které vybavují jističe řady B někdy i C.

2/ snadná montáž - zručný majitel s minimální výbavou, je schopen si montáž udělat sám /pozor, pracujete s životunebezpečném napětím/

3/ minimální možnost poruch - i v případě selhání soft startu je spínač dále funkční jako klasický spínač

4/ žádný podstatný zásah do konstrukce zařízení - což se podařilo na 100% - pouhopouhá výměna spinače

!!!!!!!!   doporučuji:    SVĚŘIT MONTÁŽ ODBORNÍKOVI!!!!!

Dali jsme mu pracovní název:

'softspínač'

vhodný pro svářečky a všude tam, kde je potřeba zmařit energii vyvolanou indukčností zařízení.

DO JAKÉHO ZAŘÍZENÍ JSME SOFTSPÍNAČ JIŽ MONTOVALI:

UTA 200

UTA 315

WTU 200

WTU 315

WTS 500

JASIKA MIG 250

KS 200 

KS 250

KS 250R

SPD 315

loading