ZDENĚK ŠTĚPÁNEK ///

logo.png
top.png

SOFTSTART pro WLSP 315

Softstart pro WLSP 315 není většinou nutný

jsou však případy, kdy je nevyhnutný,  neboť se stává, že jistič je občas vybaven při zmáčknutí povelového spinače hořáku.

Vypínání jističe se nejčastěji děje při sepnutí spínače hořáku a při vyšších výkonech zdroje.

Tento nepříjemný jev řešíme 'měkkým startem' zdroje. 

Zdá se, ale to nemám zatím ověřeno, že by bylo možné použít i kompenzační stykač.

Později uveřejním foto