Bodovka a její příběh

OPRAVA BODOVKY BP 20 - BEZ Bratislava, Danubius Elektrik

Už se známe, ale jen po telefonu, dlouho snad dva roky. Pán je údržbářem v jednom podniku v Praze.

Praha je město veliké a jeho ...... svářecí technika taky občas selže.

Tak rozhovor v telefonu byl celkem stručný a závěr jednoznačný pošlete jednotku řízení ke mně. Sna d to vyřešíme.

Jednotka řízen BP20 je velmi spolehlivá prakticky bezúdržbová, ale přece jen i na ní zapracuje čas a ne málo i provoz vlastního zdroje.

Jednotka přišla přednostně byla opravena, protože v Praze na ní 'visí' výroba. A bylo vyřízeno. Vše běželo až do března tohoto roku /2015/.

Telefon problém se opět objevil. Radil jsem jak to jen šlo - ono po telefonu téměř vždy vaříte tzv. z vody. Ale pán v Praze byl bystrý a pohotový, tak jsme to řešili a řešily nakonec jsme došly k závěru, že výkonovu část v regulátoru, která už mněla spoustu opravárenských zásahů nahradí vnější jednotkou. To se také stalo. Nechtělo se mně ani věřit, že to pán zvládne. Sám jsem to nikdy takto neřešil.  Zvládl to. asi měsíc byl klid a znovu Brno volá Praha. /Většinou Brno zachrňuje Prahu - když volá Brno o pomoc Praha nikdy nemá čas./

Problém byl tentokrát jiný, tři body a prásk díra ve svařenci jako hrom. Jednotka vykazovala 'eror'.  'Eror' se zrušil a znovu pět bodů a prásk opět díra.

Tato informace mne dostalado kolen. Bohužel, ještě jsem poradil pár fíglů, jako například vložit mezi ramena izolant a podle toho co vykáže displej, se dá usoudit co je v poruše.

Nakonec jsme oba rezignovali. Naložit a přivézt ke mně je rozumné řešení.

Stalo se to v pondělí, to jsem celý den u sebe a čekám na objednané zákazníky, že Praha přijela do Brna- přesněji do Hrušovan u Brna.

V 7.00 jsme sundali zařízení z vozíku, dali kafe a v 11.00 po druhým kafe pán odjížděl s opraveným zdrojem.

V čem byl problém? Tyristorový modul - mněl zcela pro mne neočekávanou závadu.Anoda a katoda se rozpojila nebo spojení bylo nespolehlivé, jeden z tyristorů zapínal náhodně asi nárůstem napětí a byl tu problém. Jednak v propáleném svařenci a jednak diplej hlásil absenci BC signálu.

Praha odjela s fakturou a s pocitem vítězství. A já po obědě jsem pokračoval v práci na plasmě.

Tak přeji, ať máte i Vy úspěch v tom co děláte.

Štěpánek

loading