Bodovky a jejich nepřátelé

Dnes napíši něco, co se dá těžko pochopit a proto, pokud se zde někdo pozná, prosím, nedávejte mne k soudu a ani mě nevyhrožujte. Bude to časová a morální ztráta, jak pro Vás, tak pro mne.

To bylo tak:

Ve firmě nazveme ji GAMA jsem opět již po několikráte opravoval bodovky. Ve firmě GAMA vlastní výrobky firem JESVA Hořice, BEZ Bratislava a také TECNA. 

Na TECNU jsem volán nebyl, ale tato zařízení potkávám v různých provozech a potíže s nimi nikterak nejsou a pokud jsou, tak jen drobnosti.

V GAMĚ mě však překvapila informace, že mají ve skladě NEOPRAVITELNOU TECNU. Tato informace ke mě dorazila v době, kdy už  jsem balil nářadí a následně měl psát fakturu. Informace o neopravitelném zařízení mne zaujala. Nechal jsem si popovídat celou historii nepodařeného opravárenského zásahu s verdiktem:

opravitelná je, ale cena je 50 000,--Kč 

ale proto, že nová stojí nějakých 75 000,--Kč 

rozhodlo vedení fa GAMA zakoupit novou. Dodavatel se musel radovat jak ještě nikdy.

Jak tam tak stojím nad tím NEOPRAVITENÝM strojem a zpovídám majitele firmy. Vzniklo u mne přesvědčení, že tu něco nesedí.

Informace byly zmatené, prezentovaný výklad servisního technika, který opravoval bodovku byl nepřesvědčivý. Naříklad povídání o tom, že výmněna silového transformátoru řeší problém s řídící jednotkou.

To mne dojalo a tak jsem nechal naložit chudáka TECNU a uháněl domů.

Co myslíte jak to dopadlo??

V nejbližší nedělní ráno jsem si k ní sedl. Zkontroloval zda něco nechybí - nechybělo, zda v zapojení není nějaký zádrhel - zádrhel nebyl, ale přece jen byl zde zádrhel.

Teď to přijde:

DOTYČNÝ OPRAVÁŘ ZAŘÍZENÍ SVÝM VĚDOMÝM ZÁSAHEM ZAŘÍZENÍ ZNESCHOPNIL

sice jsem originální součástku v neděli ráno neměl, ale člověk si pomůže. Tak to i bylo, odstranil jsem umněle vytvořené překážky A BYLO vyřešeno..

Co k tomu říci. Bodovka ve firmě boduje a samozřejmě bodoval jsem i já ......

staré, patrně české, přísloví praví že:

S POCTIVOSTÍ NEJDÁLE DOJDEŠ

přísloví platilo a platí i když řádí korona vir. Nebo, že to byl KORUNA či EURO vir ?? od toho tu jsou jiní co to posoudí

Firma GAMA má dnes dvě funkční bodovky značky TECNA a já, jeden dobrý výsledek s finančním prospěchem. Finanční prospěch opraváře je sice podstatně menší než obchodníka, ale stále platí s poctivostí  .....  však Vy už víte

Příjemný podzim 2020

loading