HOŘÁKY MIG

MIG hořáky - nejběžnější typy se vzájemnou zaměnitelností.

A/ plynem chlazené MIG hořáky

B/ vodou chlazené

A/ vzduchem chlazený HOŘÁK

je konstruován jako tzv. koaxiální kabel.

středem koaxiálního kabelu je vedena ochranná trubice v níž je uložen bowden vedoucí drát a v ochranné trubici kolem bowdenu je veden proudící ochranný plyn.

Kolem ochranné trubice je měděné opředení, jehož průřez odpovídá danému zatěžovateli hořáku. Měděné opředení je kryto a od okolí izolováno gumovým návlekem častěji odolnějším plastem.

To to vše tvoří kompaktní celek tzv. koaxiální kabel.

KOAXIÁLNÍ KABEL je na každém konci opatřen nalisovanou koncovkou opatřená závitem pro připojení trubice hořáku a přípoje hořáku.

KONCOVKA koaxiálního kabelu - je nejčastěji dřík opatřený závitem M10x1 s otvorem 6mm.  Viz výjimky

PŘÍPOJ HOŘÁKU KE SVÁŘEČCE v dnešní době nejčastěji EURO přípoj.

dříve častým jevem byl ZEZ přípoj.

Pokud výrobce dodává zařízení odběrateli a ten respektuje výrobní značku, potom se setkáte s přípoji charakteristickými pro daného výrobce. například EL-TEC, FRONIUS ap.

EURO přípoj hořáku:

nejčastěji používaný přípoj.  Centrální koncovkou prochází ochranný plyn, povelové kolíky a bowden.

Při použití EURO přípoje se nevyhnete použití tzv. kapiláry.

KAPILÁRA: je v podstatě naváděcí trubička se světlostí 1,5 - 2,5mm  podle použitého drátu. Délku určuje vzdálenost mezi kladkami a EURO přípojem. Kapilára je někdy zdrojem nepříjemností - umí se ucpat i vydřít.

Za určitých podmínek je 'dokonalejší' přípoj ZEZ.

ZEZ přípoj hořáku:

používaný u výrobků vyráběných v Československu /WLSP, WSP, UNImig, PP, UDIMIG, MIG 30, ..... ap./

tento přípoj je v podstě dřík o průměru 16mm jehož středem je veden svářecí drát v bowdenu.  Plyn a povelový kabel jsou vedeny mimo ZEZ přípoj.

Velmi účelně byl použit přípoj ZEZ v podavači UniMig 400, kde náběh drátu byl realizován přímo do přípoje ZEZ bez KAPILÁRY, bez které se neobejdete u EURO koncovky. Naproti tomu u WLSP 315 ap. je ZEZ přípoj nutně doplněn vedením kapiláry.

UPOZORNĚNÍ: Nedejte na různé odborníky za pulty obchodů, kteří obecně tvrdí, že se ZEZ přípoj nevyrábí.

OPAK JE PRAVDOU.

 

MIG HOŘÁKY JSOU DĚLENY DLE ZATĚŽOVATELE TAKTO:

 

Plynem chlazené:                                        Vodou chlazené:

OZNAČENÍ

VÝKON  DZ 60%  (A)

OZNAČENí

l    VÝKON DZ =100%  (A)

12

120

240

240

15

150

400 /401,411/

400

24

240

500 /501,511/

500

25

250

 

 

26

260

 

 

36

360

loading