JAK FUNGUJE - ODPOVĚĎ

INVERTOR - malá 'krabička' a tak velký výkon

Dříve 'triodyna' rotační zařízení o váze 350 kg dnes INVERTOR 20kg a v podstatě stejný výkon svářecího zdroje.

Jak je to možné. ČASTÁ OTÁZKA

Trocha laické teori pro objasnění věci:

V zásadě je třeba si říci, že energie dodaná do sváru se musí dodat ze sítě na tomto místě to platí o každém zařízení.

Klasický zdroj využívá pro přenos energie /transformuje/ napětí ze sítě /230 či 400V/ pomocí transformátoru, který pracuje s kmitočtem sítě 50Hz.

INVERTOR pracuje na stejném principu /transformátoru/, ale s kmitočtem 30-100kHz.

Přenos a transformace el. energie o kmitočtu 50Hz potřebuje jiné materiály a jiné dimenze komponentů než přenos el. energie o kmitočtu až 100kHz. Je to dáno elekrotechnickými zákonitostmi.

V tom je ten příslovečný zakopaný pes. KMITOČET, jeto to, co umožňuje přenést velkou energii malým a lehkým transformátorem.

Tak jak to tedy je:

1. síťové napětí 230 nebo 400V se usměrní ihned na vstupu zdroje, pomocí kondenzátoru se vytvoří v podstatě baterie o svorkách +,-.

2. pomocí budičů a jejich řídících obvodů, tuto baterii opět přeměníme na zdroj střídavé proudu, ale jak už jsem psal, o podstatně vyšší frekvenci.

3. transformátor, který má naprosto jiné vlastnosti než v klasické svářece se tato energie transformuje na potřebné napětí /i výkon/

4. usměrňovačem se opět 'umravní' na + a -  pro sváření.

Tak snad jsem to napsal pro LIDI i bez elektro vzdělání.

Štěpánek

loading