JAK NASTAVIT přítlak drátu na podavači CO2 obecně

Přítlak kladky, která zabezpečuje spolehlivý posuv drátu je věc poměrně choulostivá. Drát ocelový, hliníkové slitiny, popřípadě trubičkové materiály - každý potřebuje určitá specifika.

Existují různé návody a zaručené rady, ale vycházejme z praxe.

Obecně vzato, síla jakou kladka tlačí na podávaný drát má jeden účel:

Drát musí dotláčet takovou silou,  aby dodávka drátu byla stálá  a klidná. Přítlak obstarává většinou pružina nebo ocelová planžeta opatřená většinou šroubovým mechanizmem pro nastavení velikosti přítlačné síly.

/Aby drátu bylo požadované a dostatečné množství zabezpečuje motor podávání s polu s regulací motoru./

!!! Princip je obecně platný pro jakékoliv zařízení CO2. Liší se jen provedením !!!

CO OVLIVNÍ NASTAVENÍ PŘÍTLAKU?

Sílu přítlaku v praxi ovlivňují dvě veličiny a sice:

1. síla potřebná pro překonání odporu pro odvíjení drátu.

Zde odpor ovlivní nastavení brzdy unašeče cívky drátu a váha cívky drátu.

2. síla potřebná pro překonání odporu vedení drátu v hořáku.

Tento odpor se liší délkou hořáku, použitým bowdenem a jak je hořák veden   ke svařenci /myslím různé ohyby a jejich množství/. Neuvažuji průvlak, teplotu a kalibraci drátu.

UPOZORNĚNÍ: v tomto popisu se počítá se stavem zdroje jako by byl NOVÝ, dobře seřízený nebo opravený. A všechny komponenty správně fukční a úplné.

 NASTAVENÍ PŘÍTLAKU KLADKY V PRAXI:

1. Povolte přítlačný mechanizmus a postupně pod Vaší kontrolou zvyšujte přítlačnou sílu tak, aby při otáčení podávacích kladek byl drát posouván bez zastavování.

2. Naučte se u mne prstovému testu /nic to nestojí a většina z Vás máte prsty s sebou/

3. TEST PRSTŮ: UCHOPTE DRÁT PŘED PODÁVACÍ KLADKOU tzn. mezi cívkou drátu a povačem drátu / dejte pozor aby se vám prsty nedostaly do soukolí moc to bolí/

většinou je na vstupu podavače vedení drátu, tak by se nemělo nic přihodit. OPATRNOST JE NAMÍSTĚ.

DRÁT BUDETE DRŽET TAK, ŽE BUDETE CÍTIT JAK SE CHOVÁ. Při postupném dotahování přítlačného mechanizmu v určitém okamžiku drát neudržíte - tady stop.

Vezměte si do ruky svářecí rukojeť UCHOPTE MEZI PRSTY VYSUNUTÝ DRÁT a spusťte posuv drátu. Drát by se mněl opět vysouvat a Vy pozorujte kladky jak se drát chová. Jelikož mechanický odpor v hořáku je několikrát větší než ze strany odvíjení drátu, měl by drát mít tendenci mezi kladkami proklouznout.

Pokud  drát prokluzuje velmi 'ochotně' potom přitáněte mechanizmus tak, aby při normálním stisku prsty, byl drát posouván a při větším stisku měl tu tendenci proklouznout.  

 Zde to chce trochu cviku a pozornosti

pokud je podavač poškozen, není seřízen či má vadný přítlak je nutno věc opravit!!!

U zařízení vyšší kategorie není takového nastavení mnohdy ani za potřebí. Například čtyřkladkový podavač firmy FRONIUS je schopen podávat už s jen s přiloženou přítlačnou kladkou.

loading