O SVÁŘEČKÁCH NA PRINCIPU VYBÍJENÍ KONDEZÁTORU

Jak pracuje - princip

Přivařování trnů či šroubů

Zařízení pracuje na celkem na jednoduché úvaze, kdy energie - náboj - nahromaděná v kondenzátoru je přímo úměrná  zvolenému napětí.

Tím je jednoduše vyřešena volba velikosti energie potřebné k vlastnímu sváření - přivařování.

Nahromaděné zvolené množství energie se určitých pomínek vybíjí mezi přivařovaný např. dřík a traverzu.

Mezi dříkem a traverzou se vytvoří elekrický oblouk jehož účinky způsobí natavení materiálů. Natavené plochy se násleně k sobě mechaniky přitlačí a vytvoří se spoj.

Metoda je vemi rychlá a efektivní.

loading