OMI 165

Klasický odbočkový zdroj s řídící jednotkou, která osahuje veškeré funkce

bodování, 2T, 4T, cyklování motoru.

v některých zařízení byl montován tzv. soft start. tento obvod má za úkol zajistit, aby jističe řady B nevypínaly při připnutí na síť.

SOFT START zde využívá dvě malá relé o spínacích kontaktech 8A. Vzhledem k množství spínání a proudu se kontakty rychle opotřebují a unaví. V důsledku toho se přeruší odpor SOFT STARTU. Svářečka dál pracuje, ale bez mařícího obvodu a tak dochází k výpadku jističe např. 16/B.

 

NÁPRAVA je možná dvěma způsoby, otrocky vyměnit původní SOFT START za nový a nebo jej nahradit součástkami odpovídajícím potřebné zátěži.

TUTO ÚPRAVU VÁM PROVEDEME I VE VAŠEM ZAŘÍZENÍ  

loading