PP 315.21 - ovládání - popis

SVÁŘECÍ  ZDROJ PP 315.21 + PP 500.21               

zařízení vyráběla již v 80. letech BEZ Bratislava                                                        

PP 315.21 bylo na svou dobu technicky promyšlené zařízení.

Co mu nepřálo byla doba, neznalá údržba a mizerný servis a díky těmto faktorům získalo špatnou pověst.

PP 315.21 je plynule řízený tyristorový šestipulzní můstek má výhodu proti odbočkovým zdrojům v tom, že svářeč - odborník - může nastavit v celém rozsahu stroje potřebné napětí a posuv drátu, tak jak to technologie vyžaduje.

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ: popis ovládacího panelu

Popis čelního panelu jednotky řízení:

Na čelním panelu jsou umístěny tyto ovládací prvky: z leva do prava

řada pěti spinačů ve dvou řadách nad sebou                                                         

 

horní první spinač - KONTINUELNÍ SVÁŘENÍ - klasické sváření jako při klasické svářečce

 

horní druhý spinač - BODOVÁNÍ - při této funkci svářeč má možnost nastavit čas sváření, který se odpočítává od zapálení oblouku, tak že je možné vyvařit krátký svár - bod .

 

horní třetí spinač - DLOUHO PULZNÍ - sváření  zde se nastavuje chod a zastavení posuvu drátu

 

horní čtvrtý spinač - KRÁTKOPULZNÍ - pulzní režim nastavuje horní a dolní úroveň napětí a počet pulzů horní a dolní úrovně napětí

 

horní pátý spinač - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ- zařízení pracuje pouze s dálkovým ovladačem, který se připojí konektorem, který je umístěn vpravo dole na panelu řídící jednotky

 

dolní první spinač - PLYN - pro kontrolu množství proudícího plynu

dolní druhý spinač - Ureg - nastavení  svářecího napětí

 

dolní třetí až pátý spinač -PŘEDVOLBA kontinuelního sváření - tři nezávilá nastavení posuvu a napětí - pouhým přepínáním je možné měnit parametry ve třech předvolbách

 

KNOFLÍKY - potenciometry  /zleva/

horní řada první až třetí - volba rychlosti podávání drátu

jde o tři nezávislé předvolby volené přepinači ve spodní řadě spinačů třetí až čtvrtý

horní řada čtvrtý - čas chodu motoru

horní řada pátý - čas prodlevy chodu motoru

horní řada šestý - výlet drátu

používá se ke zvolení rychlosti posuvu drátu, který vyhovuje pro přísun drátu ke svařenci,

po zapálení oblouku se rychlost přepne na zvolenou rychlost příslušné předvolby.

tuto přibližovací rychlost je možné vypnout  spinačem ' PŘIBLIŽ. RÝCHL.'

spodní řada první až třetí - předvolba nastavení velikosti svářecího napětí

jde o tři nezávislé předvolby volené ve spodní řadě spinačů třetí až čtvrtý

spodní řada čtvrtý - volba napětí pro pulzní sváření

spodní řada pátý - volba napětí pro pulzní sváření

mini přepinač levý - volba počtu pulzů v pulzním režimu

mini přepinač pravý - volba počtu pulzů v pulzním režimu

Popis pulzního režimu dopíši příště

konektor dálkového ovládání

Podmínky správného chodu PP 315:

NAPĚTÍ ZDROJE

zavřete víko podavače - bez sváření

sepněte hlavní spinač zdroje

zvolte v horní řadě první spinač - kontinuelní sváření

zvolte v dolní řadě třetí nebo čtvrtý nebo pátý spinač

sepněte ve spodní řadě tlačítko 'Ureg'

Zvolený program rozvítí příslušnou LED diodu. Při otáčením  příslušného potenciometru sledujte volmetr. Ukazuje napětí 18 - 46V může být i 22 - 46V. Napětí klesne po zapálení oblouku na 18V.

Pokud napětí při otáčení potenciometru se nemnění a setrvává stále na napětí 46V popřípadě 18V, tedy se nemění, je třeba zařízení tzv. sfázovat.

'SFÁZOVÁNÍ' lépe a odborně: sled fází je dán normou 

tedy: je-li zdroj zapojen od výrobce a instalace je dle normy, potom není problém a obsluha ani nepozná, že jeho zařízení potřebuje ke správnému chodu sled fází. V opačném případě se náprava provede jednoduše tak, že ve vidlici povolíme dva kabely a tyto mezi  sebou prohodíme.

 

Pozor:

Klesá-li napětí pod 18V je poškozený pomocný zdroj a tento ovlivňuje svářecí proces v nízkých proudech.

 

POSUV MOTORU PODAVAČE

otáčky motoru podávání drátu, při otáčení příslušného potenciometru, se musí regulovat od minimálního do maximálního chodu.

RADA NAVÍC:

regulace je poměrně citlivá, proto pokud nemáte zkušenost se zdrojem, začněte od minimálního napětí a minimálním chodu podavače a pozvolna přidávejte rychlost podávání.

Postupně přidávejte napětí a následně posuv tak až dosáhnete požadovaného efektu.

 

SVÁŘECÍ VLASTNOSTI PP 315 jsou velmi dobré a užitná hodnota zdroje je velmi vysoká

'štěstí' těchto zdrojů spočívá v tom, že je většinou vlastní odborníci a že mají hliníkové vinutí svářecího transformátoru a tím unikly spárům šrotařů, ale  i tak je jejich osud  patrně zpečetěn a to vlivem  opravářů - packalům, kteří nejsou schopni zařízení ani udržova a už vůbec ne opravit!

 

Z TĚCHTO DŮVODŮ SE STÁVÁ Z PP 315 a PP 500 OHROŽENÝ DRUH,  CHRAŇTE SI JI !!!

Zdeněk Štěpánek

 

NĚCO MÁLO K PODVOZKU

Podvozek PP 315:

pojezdavá KOLA zadní jsou kluzná plechová, pevná a většinou odolaly náporu let

pojezdová KOLA přední jsou kluzná, otočná s ocelovým nábojem opatřené gumou, určená pro velkou zátěž. Otočná základna pro kolo je litinový odlitek.

Tato přední kola vzaly většinou za své. Odlitek je v podstatě nezničitelný, proto postačí vyměnit jen vlastní kolo.

Používám gumové kolo průměru 100mm s kuličkovými ložisky. Vše je vidětna fotofrafii dole.

Poznámka podobná situace je u podvozku UniMIG 200, 400, 600

loading