PROBLEMATIKA jističe "B"

Soft start - měkký start - softspínač pro transformátorové svářečky ( a nejen pro ně )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!!!!  ČTĚTE --- POZOR - kdy je softspínač neúčinný - častá otázka  ---- ČTĚTE  !!!!!

POSTUP:

  1. zapojte zařízení do sítě a zapněte svářečku hlavním spinačem - co jistič? "VYSKOČIL" ?  potom:
  2. nechte svářečku zapnutou, a zajděte do rozvaděče a zkuste jističem nastartovat zařízení, možná to půjde až na potřetí. Co svářečka? nastartoval jste ji? potom
  3. se podívejte jakou hodnotu a hlavně jaké písmeno má jistič. Je  to 16/B? 25/B? nebo 32/B?  potom máte tzv. rychlý jistič a zde        SOFTstart POMŮŽE
  4.  nelze-li podle bodu 2 zařízení nastartovat  potom ji zkuste zapojit na silnější jistič, pokud ani tentokrát nelze natartovat zařízení je pravděpodobné, že je závada buďto ve stroji, nebo prostě náš SOFTstart je zde nedostatečný

PROČ tomu tak je? - trocha laické teorie

Jakmile se připojí silový transformátor k rozvodné síti, vznikne na cívce silového transformátoru, sice malá, ale velmi rychle rostoucí energetická špička. Jističe jsou konstruovány tak, aby chránily zařízení před přetížením a případným zkratem. Zkrat je jev velmi rychlý a indukční odezva má velmi podobné vlastnosti. Z toho důvodu jističe řady "B" svářečku odpojí.

Lepší to bude s řadou "C" a bez problémů bude to bude s jističem označeným písmenem "D".

Jak funguje MĚKKÝ start

tento spínač je konstruován tak, že při sepnutí zmaří enegetickou špičku, vznikajíci vlivem indukčního jevu ve chvíli připnutí zařízení na rozvodnou síť.

Dovětek:

Tato špička vzniká i při každém zapálením oblouku, většinou bývá tento jev podstatně slabší. 

PROČ: každý dotek elektrody je v zásadě mžikovým zkratem, který vyvolá opět přechodový jev, který už je energeticky jiný, ale přesto vzniká. Jeho velikost a následná odezva do sítě je dána konstrukcí zařízení

 V případě nejasností volejte: 603 53 10 32

Z výše popsaných skutečností vnikla konstrukce SOFTSTARTU, aby byl:

1/ co nejjednodušší zařízení pro spouštění indukčních zařízení, které vybavují jističe řady B někdy i C.

2/ snadno namontovatelný - zručný majitel s minimální výbavou, je schopen si montáž udělat sám /pozor, pracujete s životunebezpečném napětím/

3/ minimálně poruchový - i v případě selhání soft startu je spínač dále funkční jako klasický spínač

4/ minimální požadavek na zásah do konstrukce zařízení - což se podařilo na 100% - pouhopouhá výměna spinače

!!!!!!!!   doporučuji:    SVĚŘIT MONTÁŽ ODBORNÍKOVI nebo nám !!!!!

Dali jsme mu pracovní název:

'softspínač'

vhodný je pro svářečky a všude tam, kde je potřeba "pomoci" jističi "B"

DO JAKÉHO ZAŘÍZENÍ JSME SOFTSPÍNAČ JIŽ MONTOVALI:

UTA 200

UTA 315

WTU 200

WTU 315

WTS 500

JASIKA MIG 250

KS 200 

KS 250

KS 250R

SPD 315

CLOOS

loading