Sváření hliníku

Sváření hliníku.

Potřeba sváření hliníku je aktuální. Vlastnosti hliníku a jeho slitin jsou velmi zajímavé pro různá odvětví průmyslu. 

Sváření hliníku je problematické vzhledem k jeho povrchové oxidaci. Oxid se na povrchu hliníku vytváří ihned po jeho tavbě. I když oxid odstraníte, velmi rychle se na povrchu hliníku oxid  vytvoří a proto se dá říci, že povrchová oxidace je nedílnou součástí hliníku a jeho slitin.

Problém při sváření zapříčiňují rozdílné teploty tání vlastního hliníku a jeho oxidu.

Při vnášení tepla do materiálu za účelem vytvoření tavné lázně, bude oxid pro svou vysokou teplotu bránit vytvoření tavné lázně jak jsme zvyklí, avšak materiál hliníku pod oxidační vrstvou se roztaví daleko dříve.

Ve chvíli kdy se teplem naruší oxid se natavená lázeň hliníku vpodstatě vlastní vahou 'propadne' pod svařenec.  

Z výše uvedeného důvodu je potřeba oxidační vrstvu odstranit, či rozrušit a to je možné třemi způsoby:

chemicky, mechanicky a elekrickým proudem

v našem případě je velmi výhodné použít střídavého elektrického proudu.

 

Pokračování příště

loading