VODNÍ chlazení hořáku

Svářečky MIG/MAG / CO2/ se dělí na zdroje bez vodního chlazení /tzv. suché/ a s vodním chlazením

Toto rozdělení je dáno tím, jaké množství tepla potřebuje svářeč vnést do sváru a jak dlouhý svár bude vytvářet, tedy jak dlouho bude muset hořák toto teplo dodávat.

Na tomtoto místě musím podotknout:

1. není žádná striktní hranice od jakého výkonu je nutné použít vodní chlazení

2. ve svářecích zdrojích MIG-MAG chlazených kapalinou chladící okruh chladí jen hořák, žádný jiný koponent! 

Vodní chlazení je v zásadě soustava, hadicemi spojený, uzavřený beztlaký okruh, náplní je kapalina /voda či nemrznoucí směs/.

SESTAVA vodního chlazení:

čerpadlo - rotační, výrobek C.E.M.E. 230V/1,3A. Qmax = 9l/min, Hmax = 35m

              - vibrační

chladič  /radiátor/ -  nejčastěji opatřený nuceným chlazením ventilátoru /může být i vřazen do proudu chladícího vzduchu zařízení. Je možné vidět i větší nádobu jako chladič ESAB, MAA315/ 

vyrovnávací nádrž - zásoba chladící kapaliny cca 5l volně spojená s vnějším okolím

hadice, propojky, spony - podle provedení a potřeb okruhu

vodou chlazený hořák - nejčastěji se používá 400, 500 a 240A

loading