WSP 600.

Svářecí zdroj WSP 600 - výrobek ZEZ Hořice má kapalinou chlazený hořák

WSP 600 má snímatelný podavač nebo rameno - výložník na jehož konci je upevněn čtyřkladkový podavač

chrakteristikou by mohlo být: TANK mezi svářečkami s takovými parametry:

DZ 100% ............ 450A

DZ 60% ...............600A

 

Popis:

klasický transformátorový zdroj s odbočkami doplněn TRANSDUKTOREM.

Chladící okruh zdroje má čerpadlo opatřené třífázovým motorem - pozor na směr otáčení!

Ventilační jednotka má taktéž třífázový motor - pozor na směr otáčení!

Jak si pomoci:

na zadním čele jsou mimo jiné umístněny dva spinače jenž je možné ovladát pomocí šroubováku

Jedním je možné změnit sled fází tak aby otáčení motorů bylo správným směrem.

Pokud nezabepečíte správný směr otáčení u čerpadla, potom v důsledku toho nesepne tlakový spinač v okruhu chlazení a WSP 600 nebude svářet. 

WSP 600 umí svářet i hořákem vodou nechlazeným:

k této funkci mu pomáhá druhý spinač ovládaný šroubovákem umístnšným na zadním čele zdroje 

Pro sváření tenšími dráty je možno využít přepinače umístněného na předním čele zdroje, který je opět možné ovládat jen šroubovákem.

Tento spinač přepíná rozsah výstupního napětí.

Výstupní tlumivka se čtyřmi odbočkami je velmi důležtá pro využití uniniverzálnosti zdroje. Je třeba zkusmo zvolit, která odbočka bude nejvhodnější pro dané potřeby sváření. 

Ovádání:

je pochopitelné z obrázků

loading