AEK Kutreiber a Němec

AEK - Delta Třebíč , AEK 160, AEK 180, AEK 350

zařízení, která se vyráběla firma DELTA Třebíč v dobách kdy ještě firmy: ALFAin, Kuhtreiber, Omicron neexistovaly.

Koncepce a některé prvky najdete do dnešního dne ve zmíněných firmách 

Konstrukce přes mnohé nedostatky, v porovnáná s dnešními možnostmi a pokrokem, měla poctivé transformátory s vysokým DZ a některé konstrukce  dokonce nemněly TLUMIVKU, což ocení především Ti z vás kdo rozumí co obnáší návrh transformátoru pro svářečku CO2

Dnes zařízení AEK stojí v mnohých firmách odloženy po koutech v domnění, že jsou už nefunkční.

Opak je pravdou, jsme schopni je poopravit  vylepšit a uvést je zpět do do provozu. Jak je vidět z obrázků.

Opravu doporučujeme!!

totiž: dobrý servis je přítel Vašich svářeček

Není problém opravit i vadný transformátor či náhradit nefunkční podavač drátu novým.

Nafinále - máteli takové zařízení nefunkční a nehodláte jej již provozovat - odkoupíme je.

loading