AEK Kutreiber a Němec

AEK - Delta Třebíč , AEK 160, AEK 180, AEK 350

zařízení, která se vyráběla firma DELTA Třebíč v dobách kdy ještě firmy: ALFAin, Kuhtreiber, Omicron neexistovaly.

Koncepce a některé prvky najdete do dnešního dne ve zmíněných firmách 

Konstrukce přes mnohé nedostatky měla poctivé transformátory s vysokým DZ a některé konstrukce  dokonce nemněly TLUMIVKU. 

Dnes zařízení AEK stojí v mnohých firmách odloženy po koutech v domnění, že jsou už nefunkční.

Opak je pravdou, jsme schopni je poopravit a uvést je zpět do do provozu. Jak je vidět z obrázků.

Opravu doporučujeme!!

Není problém opravit i vadný transformátor či náhradit nefunkční podavač drátu novým.

loading