DRAHÉ POUČENÍ

Dobrý den,

dnes jsem vybral jeden z propadáků, který jsem se snažil opravit či napravit:

Majitelem byl a asi ještě je, starší pán, zkušený automechanik, odborník - pohled na jeho ruce jasně říkal s kým máte tu čest.

Zařízení bylo svářecí zdroj nějaké, patrně německé firmy, a sice CO2 v kombinaci s elektodovým svářením. Tedy MIG + MMA.

Tak tento pán mně požádal o to, aby zařízení pracovalo jako 'dříve'. Jak pracovalo 'dříve' se mi snažil vysvětlit takto:

elektroda je celkem v pořádku, ale CO nevaří dobře. Jeho start je neklidný a svár je příliš navršený ne moc, ale přece jen pro karoserie aut je to moc! 

Dobře, dobře už jsem se viděl jak odhalím tento problém a dal jsem se do pátrání po problému.

Prohlížím si zařízení, jeho provedení je nezvyklé, otočný a zároveň posuvný přepinač výkonu z bakelitu mne překvapil, špatný přístup ke kladce podavače, nezvykle zapojený usměrňovač a silový transformátor - na něm byly patrné značky jak se jej někdo pokoušel opravovat a navíc zařízení na půl rozdělané, jak se jej majitel snažil vzkřísit.

Něco podobného jsem ještě neviděl - to víte mladý hoch.

Základní úkony jako vždy, drát, bowden, plyn, průvlak nic zvláštního, co se mi nelíbilo to jsem vyměnil a stále to nebylo dobré. Ne, že by to bylo vyloženě špatné, ale, ale nespokojenost majitele mne hnala stále do dalších pokusů.

Co by mohlo na zařízení špatné? Usměrňovač?  Byly tu vlastně dva usměrňovače, spojené do jednoho celku, jeden pro MMA druhý pro CO2. Tento "jeden" usměrňovač, jsem tedy nahradil provizorně dvěma usměrňovači, ačkoli jsem nebyl převědčen, že jsou na vině.

Po pěti hodinách práce v dílně automechanika jsem nabyl přesvědčení, že musím začít pátrat zcela znovu od základu.

Majitel stále celou dobu na mne mluvil a vypravoval mi celou odyseu, jak ke svářečce přišel, jak dlouhá léta byla svářečka OK a teď, co mu shořel silový transformátor a nějaký mistr jej před časem převíjel už to není ono jako dřív./tuto poznámku jsem nějak špatně vnímal ve svém rozpoložení a přesvědčení, že už není co opravovat/

Po obědě jsem začal skutečně znovu od základu. Nakreslil jsem si schéma zařízení a následně jsem zkoumal zda není zapojení špatně provedeno. Ve čtyři odpoledne 250km od domova jsem to vzdal a zařízení naložil a odvezl s tím, že za týden jej přivezu zpět.

Následující den jsem se na něj skutečně těšil, jak najdu problém a potom ......

Vážení: v podavači jsem udělal změny pro lepší přístup ke kladce podavače, rozkreslil i regulační jednotku, zkontroloval ještě jednou celé zapojení zařízení, sestavil nový dvojitý usměrňovač.

Přepínání MMA a CO2 bylo zde řešeno pomocí dvou 'dobře ukrytých relé' tyto jsem vydobil ze zdroje překontroloval a když jsem se dal po celodenní práci do zkoušení, tak se nic nového neobjevilo, žádné zlepšení, vše při starém.

Mám tu také jinou práci a tak jsem k opravě zařízení dostal až za dva dny. Přivstal jsem si, jako vždy když mám na place problém /někdy se mi zdá, že si sousedé ťukají na čelo, když slyší jak ráno ve 3,30 startuji/

Ve čtyři ráno jsem opět započal zkoušky a ejhle po hodině měření a hledání se začalo ze stroje kouřit. Tak to byl konec. Po vychladnutí jsem opatrně trafo změřil a skutečně mezizávitový zkrat! 

Zkrat a s tím já nehnu. Trafo jsem tedy vymontoval a uprosil mého dvorního opraváře, aby mi to co nejdříve převinul. Vzalo to další dva dny. To už jsem v zoufalství začal analyzovat celou situaci a také povídání majitele a vzpomněl jsem si, jak se zmínil a tom jak ten transformátor už někdo převíjel a já pojal podezdření.

Vše jsem namontoval, samozřejmě zaplatil a rozjel se zdrojem k majiteli. Tam jsem mu ten těžce 'opravený' zdroj předvedl - jeho nespokojenost mi vzala všechen vítr z plachet.

Nechal jsem si znovu popovídat to celé story jak to bylo, když majiteli poprvé převíjeli transformátor: 

..... 'on ten mistr, který převíjel trafo, nemněl ten samý drát /rozumnějte průřez/ na sekundár a tak sekundární vinutí navinul silnějším vodičem, asi o polovinu silnějším.....' s tím, že tvrdil majiteli, že to bude alespoň silnější.

a to už mne polilo horko. A už mi bylo jasno. Já hlupák, kdybych byl pořádně poslouchal starého pána, mohl jsem si ušetřit veškeré plahočení a když už jsem trafo nechal převíjet tak ten sekundár se mohl také opravit.

Poučení z toho je hlavně pro kolegy opraváře: 

VYSLECHNOUT MAJITELE PŘED OPRAVOU JE NA NEJVÝŠ UŽITEČNÉ !!!

Vyhnete se tak nezaplatitelným opravám a zbytečným ztrátám času

loading